Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Tribina s katehezom za odrasle – sakrament potvrde

U ponedjeljak, 9. prosinca 2013. godine, u vjeronaučnoj dvorani svetoga Antuna na zagrebačkom Svetom Duhu, u organizaciji župe svetoga Antuna Padovanskoga održana je trećaTribina s katehezom za odrasle u ovoj pastoralnoj godini pod nazivom Sakrament potvrde koju je vodio prof. dr. fra Ivan Karlić.

U prvome dijelu svoje kateheze, koji nosi naslov „Povijest i smisao sakramenta potvrde“, fra Ivan Karlić prvotno se osvrće na sam pojam „potvrde“ koji se izvodi iz latinske riječi confirmatio, što treba razumjeti u smislu jačanja, utvrđivanja. Također, još navodi i druge nazive koji se odnose na sakrament potvrde, kao što su krizma, firma, miropomazanje. Nadalje, fra Ivan govori o temeljnom obilježju sakramenta potvrde, a to je poseban dar Duha Svetoga. Osvrće se na Stari i Novi zavjet i ulogu Duha Svetoga u svetopisamskim događajima, s posebnim naglaskom da Stari zavjet navješćuje izlijevanje Duha Svetoga, a u Novom zavjetu se ostvaruje to obećanje o izlijevanju Duha Svetoga na Mesiju – Isusa iz Nazareta.

U nastavku kateheze donosi se povijesni pregled razvitka sakrament potvrde, od samih početaka kršćanstva – kada su se sakrament krštenja i sakrament potvrde podjeljivali zajedno, pa do današnjih vremena modernijeg doba kada se sakrament potvrde podjeljuje odvojeno od ostalih sakramenata. Objašnjavaju se i sakramentalni oblici potvrde kroz povijest – polaganje ruku i pomazanje krizmom, riječi koje se izgovaraju tijekom obreda potvrde: „Primi pečat dara Duha Svetoga” te povijesne napomene o dobi potvrđenika.

U drugom dijelu kateheze donosi se teološko promišljanje o sakramentu potvrde u Crkvi. Po sakramentu potvrde oni koji su već kršteni snažnije primaju snagu Duha Svetoga. Naime, kršćanin je po kršenju ucijepljen u Isusa Krista, u njegovu muku, smrt i uskrsnuće, a po krizmi se više združuje s Duhom Svetim. Svaki dio je potkrijepljen citatima iz Svetoga pisma kako bi se uvidio oslonac sakramenta potvrde koji se nalazi u Svetom Pismu.

U trećem dijelu kateheze se govori o materiji i formi sakramenta potvrde te se iste i objašnjavaju . Materija sakramenta potvrde, odnosno tvar koja se koristi u sakramentu je krizma (mješavina maslinova ulja i balzama), odnosno pomazanje krizmom i polaganje ruku, a forma su riječi molitve kod polaganja ruku, odnosno pomazanja.

Četvrti dio kateheze posvećen je učincima sakramenta potvrde, gdje se fra Ivan poziva na Katekizam Katoličke Crkve, koji je sažeo učinke svete potvrde ovako: „Potvrda usavršuje krsnu milost, ona je sakrament Duha Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi našu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinu poslanju i pomogne da kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima.“ (KKC 1316)

U zadnjem dijelu kateheze govori se o djelitelju i primatelju sakramenta potvrde. Izvorni i redoviti djelitelj potvrde je biskup, što i potvrđuje crkvena tradicija. Naime, samo su apostoli u prvoj Crkvi polaganjem ruku prenosili Duha Svetog vjernicima. Budući da su biskupi nasljednici apostola, samo su oni redoviti i primarni djelitelji potvrde, a izvanredni djelitelj tog sakramenta je svećenik kojega je posebno ovlastio biskup. Primatelj sakramenta potvrde je svaki krštenik koji još nije krizman te može i treba primiti sakrament potvrde, i to u „dobi rasuđivanja“. Također se govori i o kumovima, koji ovdje imaju sličnu ulogu kao i na krštenju, a to je da pomažu krizmanicima u njihovom duhovnom rastu.

Slijedeća Tribina s katehezom za odrasle održava se 13. siječnja 2014. godine u 19.45 sati, a tema susreta je: sakrament euharistije.