Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Scenski križni put

U petak, 27. ožujka u 18:15 sati započela je pobožnost križnoga puta. Križni put su scenski pripremili članovi pastoralnog i ekonomskog vijeća. Neki članovi su čitali tekstove, a drugi preuzeli uloge osoba koje su sudjelovale u križnom putu. Crkva je bila lijepo popunjena vjernicima i našim prvopričesnicima.