Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Borovi crkva

U srijedu, 16. prosinca, započela je akcija rušenja borova na brijegu ispod našeg samostana. Članovi pastoralnog vijeća župe pomogli su kako bi se oni pripremili i unijeli u crkvu. Uz dosta napora i taj smo posao priveli kraju i unijeli borove na oltar.