Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Služba muke Gospodnje

VB_0008

Na Veliki Petak u 19 sati započela je Služba muke Gospodnje. Službu je vodio fra Martin Jaković, župnik. U prvom djelu obreda bila je služba riječi, pjevana muka i sveopća molitva. Drugi dio bio je klanjanje križu, a u trećem je bila sveta pričest. Crkva je bila puna vjernika koji su u obredima sudjelovali svojom molitvom.