Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Treći utorak sv. Antunu

Ovaj utorak svetu je misu predslavio mons. dr. sc. Milan Šimunović, profesor na teologiji u Rijeci. U dinamičnoj propovijedi potaknuo je prisutne vjernike na svjedočenje vjere u uskrsnuće i život vječni. Vjernici su i ovog utorka lijepo popunili Antunovo svetište i na kraju mise iskazali štovanje relikvijama sveca svega svijeta.