Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Zahvala za Božja dobročinstva i plodove zemlje

Nedjelja 16. listopada obilježena je zahvalom za Božja dobročinstva i plodove zemlje. U našoj crkvi smo svečanu misu zahvale imali u 9 sati. Tada su djeca u narodnim nošnjama sudjelovala u prinosu darova, a pred oltarom su bili plodovi koje smo blagoslovili i Bogu za njih zahvalili. Na kraju mise svako je dijete dobilo na dar jabuku i mandarinu.