Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Sakrament sv. Potvrde

U subotu, 6. svibnja 2017., za vrijeme euharistijskoga slavlja u 10 sati, koje je predslavio preč. Matija Berljak, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, u koncelebraciji s fra Martinom Jakovićem i fra Josipom Ivanovićem, 108 mladića i djevojaka (polaznika osnovnih škola Pavleka Miškine, Ivana Cankara i Medvedgrad) pristupili su sakramentu sv. Potvrde.