Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Razrješenja i imenovanja

Na prijedlog fra Josipa Blaževića, provincijalnoga ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, a odlukom i dekretima kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkoga nadbiskupa, u Župi sv. Maksimilijana Kolbea došlo je do personalnih promjena. Fra Michael Pavić razriješen je službe župnoga upravitelja, a fra Martinu Jakoviću, uz Župu sv. Antuna Padovanskoga, povjerena je i župnička služba u Župi sv. Maksimilijana Kolbea. Dana 21. kolovoza u prisutnosti nadbiskupova delegata preč. Konrada Žižeka, ekonoma Nadbiskupije, fra Michael Pavić predao je službu župnika, a fra Martin Jaković preuzeo službu župnika i pastira ove Župe.

Fra Josip Petonjić imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog.

Želimo im obilje Božjega blagoslova na njihovim novim službama.