Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Duhovna obnova Franjevačke mladeži

Od 10. do 12. studenoga 2017. godine Franjevačka mladež Zagreb-Sveti Duh sudjelovala je na godišnjoj duhovnoj obnovi u hodočasničkom domu sv. Josipa u Olimju (Slovenija) pri samostanu franjevaca konventualaca. Duhovnu obnovu je vodio mjesni duhovni asistent fra Josip Ivanović. Tema ovogodišnje obnove bila je Oporuka sv. Franje Asiškoga. Članovi Frame razmišljali su o pokori i milosrđu, vjeri i molitvi te daru braće i sestara.

Obećanja Franjevačke mladeži bit će u nedjelju 19. studenoga o.g. u 19 sati u crkvi sv. Antuna Padovanskoga.