Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Pasionska baština

U sklopu manifestacije Pasionska baština u ponedjeljak 19. ožujka 2018. održan je korizmeni koncert zagrebačkih klapa pod nazivom Svitla noć. U organizaciji Davora Capkovića i Joška Ćaleta nastupale su klape:  Bošket, Grdelin, Petrada, Nostalgija, Sagena, Slavić te Vokalni ansambl Angeluš.