Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Drugi utorak

Drugi utorak, 27. ožujka, u nizu pobožnosti „13 utoraka“ pred blagdan sv. Antuna Padovanskoga predslavio je don Ivan Bodrožić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučiliđta u Zagrebu, u koncelebraciji sa župnikom fra Martinom Jakovićem, župnim vikarom fra Josipom Ivanovićem i fra Maksimilijanom Hercegom.