Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Vazmeno bdjenje

Vazmeno bdjenje u svetoj noći, koje je predslavio župnik fra Matin Jaković u konelebraciji sa svećenicima samostana Svetoga Duha, započelo je u 20.00 sati. Za vrijeme vazmenoga bdjenja sakramente kršćanske inicijacije primilo je 12 odraslih pripravnika.