Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Nedjelja zahvalnica u našoj župi

Proslavili smo Nedjelju zahvale za Božja dobročinstva, kruh i plodove zemlje kao i Dan naše Pučke kuhinje svetog Antuna (28. listopada). Hvala onima koji su se obukli u narodne nošnje, mamama koje su pravile kolače, zboru mladih na pjevanju na misi, a ponajviše s. Ljubici koja je sve to koordinirala. Nakon svetih misa, naši župljani posjetili su pučku kuhinju te se u kuhinji nastavilo druženje! Uvečer su mladi srednjoškolci i FRAMA imali svoj susret upravo ondje.

Hvala svima, a posebno dragom Bogu na dobroti koju nam daje!