Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Nedjelja zahvalnica za Božja dobročinstva

Danas je u našoj župi sv. Antuna obilježena nedjelja zahvalnica za Božja dobročinstva! Naučili smo da svako dobro u našem životu dolazi od Boga i da se protiv zavisti borimo zahvaljivanjem. Hvala svima!