Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Jesen na Svetom Duhu

Danas smo uz sva događanja na Svetom Duhu posadili mačuhice u kamene posude ispred crkve i ispred pučke kuhinje! Hvala svim volonterima koji su s djecom posadili zimsko i proljetno cvijeće!