Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Duhovna obnova za roditelje četvrtog razreda

U subotu, 15. veljače, u našoj župi održana je duhovna obnova koju su vodili fra Roko Bedalov te Krešimir i Mirta Miletić za roditelje djece četvrtog razreda osnovne škole. Tema je bila “Roditeljske kompetencije i izazovi”.

Župnik je, između ostalog, predstavio i župna događanja i planove. Za vrijeme duhovne obnove sestra Ljubica i gospođa Renata održale su radionicu na kojoj su četvrtaši izradili sebi krunicu. ?