Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Nova Uprava provincija svetog Jeronima franjevaca konventualaca

Posljednjega dana prvog dijela Redovitog provincijskog kapitula, izabrana je Uprava provincije za naredne četiri godine. Braća su izabrala fra Peru Džidu, fra Martina Jakovića, fra Zlatka Vlaheka, fra Josipa Petonjića i fra Vladimira Vidovića za definitore.

Fra Martin Jaković vršit će službu vikara, fra Josip Petonjić službu egzaktora, a fra Zlatko Vlahek je novi tajnik Provincije. Ekonom provincije je fra Marko Vrdoljak.

Drugi dio Kapitula održat će se u Samostanu Svetoga Duha u Zagrebu od 25.4.2022. godine i na njemu će se izabrati gvardijani i druge službe.

Zazivamo obilje Božjeg blagoslova na novo vodstvo Provincije, a vas dragi vjernici pozivamo da molite za providnost Duha Svetoga, kako bi služba naše braće, ali i svih fratara, bila vođena Njegovim nadahnućem!