Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Koncert fra Marka Hrgote i izložba Ante Čule

Prvi korizmeni petak svojom izložbom i pjevanjem obogatila su ova dva umjetnika. Koncert starih napjeva gregorijanskih antifona i izložba vrsnog restauratora i akademskog slikara Ante Čule, s tematikom postaja križnog puta, upotpunili su korizmeni ugođaj i naša nastojanja oko plodonosne korizme!