Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Primopredaja gvardijanske službe

Primopredaja gvardijanske službe izvršena je na samostanskom kapitulu pod predsjedanjem ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenka Hontića.

Novi gvardijan fra Josip Petonjić rođen je 8. rujna 1987. u Jajcu (BiH). Svečane zavjete u Redu franjevaca konventualaca položio je na svetkovinu sv. Franje 4. listopada 2011. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 15. lipnja 2013. u Zagrebu. Osnovni studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a postdiplomski studij iz duhovnosti sa specijalizacijom za odgoj svećeničkih i redovničkih kandidata završio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (2014. – 2016.). U Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca dosad je bio odgojitelj sjemeništaraca i postulanata. Također je bio i na službama u Vinkovcima, Zagrebu, Cresu i u Splitu.

Dosadašnji gvardijan, fra Tomislav Glavnik nedavno je preuzeo službu ravnatelja Hrvatskog Caritasa.

Fra Josipu želimo dobrodošlicu i blagoslovljeno služenje u samostanu (ali i pri župi sv. Antuna Padovanskog)!