Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Tijelovo

Hvali, Sion, Spasitelja,

Vođu svog i Učitelja

pjesmama i popijevkom.

Uzdiži ga iznad svega,

ne ćeš preveć hvalit njega

niti kojom pohvalom.

Slava evo velika je:

živi kruh što život daje

častit nam je ovaj dan.

Kruh što bi kod svetog stola

među dvanaest apostola

podijeljen i blagovan.

Pojmo punom, jasnom riječi,

neka milo klikće, ječi

srdaca nam skladan glas.

Blagdan slavni svetkujemo,

ustanovu spominjemo

Gozbe što je dade Spas.

Novog Kralja stol je ovo,

na njem evo Janje novo,

starom Vazmu dođe kraj.

Nesta slika toga trena,

ispred zbilje minu sjena,

tminu progna sunčev sjaj.

Što sam stvori ono veče,

Krist to isto tvorit reče,

dovijeka na spomen svoj.

Poučeni kako treba

prinosimo dare neba

u žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase:

kruh u tijelo pretvara se,

vino u krv Gospodnju.

Ne shvaćamo, ne gledamo,

al’ po jakoj vjeri znamo

što van reda biva tu.

U dva lika tu se daje

silne stvari kojima je

tek vanjština razlikom.

Tijelo hrana, krv je piće,

Kristovo je ipak biće

sve pod svakom prilikom.

Kad ga primiš, nije dio,

nije kriška nego cio

ljudima se predaje.

Jeo jedan, jelo trista,

svaki prima svega Krista,

nit ga jelom nestaje.

Dobar, opak, blaguju ga,

kob je ipak svakom druga:

život ili smrtni mrak.

Smrt je zlima, dobrim žice,

gledaj: isti kruh i piće,

plod toliko nejednak.

Kad je tajna razlomljena,

znaj da čest joj odijeljena

ko cjelina vrijedi njena

jer u svakoj sav je dar.

Nit se mijenja što pri tome

stas il’ stanje sakritome:

prilike se samo lome,

ne trga se sama stvar.

Anđeoske eto hrane,

putnici se njome hrane;

to je kruh za odabrane,

ne daje se svijetu zlom.

Davno mu je spominjanje

Izakovo žrtvovanje,

izraelskog Vazma janje,

mana, hrana pustinjom.

Dobar pastir, pravo jelo,

smiluj nam se, Janje bijelo,

daj nam hranu, svoje Tijelo,

brani, vodi stado cijelo

k strani žica blaženog.

Silni Bože što nam jesti

na zemaljskoj daješ cesti:

daj nam gore s tobom sjesti,

među svece ti nas smjesti

u nebu kod stola svog.

Amen, aleluja.

Tijelovo 2022., galerija

Foto: Tomislav Bagarić