Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Svećenička korona u Svetom Blažu

Ne, ne radi se o bolesti nego o godišnjem susretu svećenika Gornjogradskog dekanata s arhiđakonom prof. Oslićem. Svećenička korona je radni, duhovni i molitveni susret svećenika neke (nad)biskupije s (nad)biskupom ili susret svećenika na razini dekanata. Naziv nosi puno dulje od virusa.

Obično se radi o godišnjem susretu svećenika neke dijeceze s njegovim poglavarom. Najčešće je posvećena mjesnom pastoralu. Uz poglavara (nad)biskupa i pomoćnih biskupa u iznošenju, izlaganju ili priopćavanju sudjeluju i generalni vikari, provincijali, povjerenici, predstavnici redovničkih zajednica, kao i sami upravitelji župa.

Korone sazivaju dekani (upravitelji dekanata), koji su time obvezani Zakonikom kanonskoga prava.

Ove godine korona se održala u župi sv. Blaža, a koronsku radnju na temu “Župa – dom vjerničke zajednice: Život župe u svjetlu poslanja” održao je naš župni vikar, fra Filip Pušić.