Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Hodočašće bratstva Frame “Sveti Duh” u Mariju Bistricu

Svake godine, već tradicionalno, bratstvo Frame “Sveti Duh” na Cvjetnicu hodočasti u Mariju Bistricu, kako bi sudjelovalo na pobožnosti križnoga puta i na taj način prikazali žrtvu i molili na nakane za samo bratstvo. Ove godine se u Mariju Bistricu uputilo 13 članova Franjevačke mladeži sa svojim duhovnim asistentom fra Filipom Pušićem. Sudjelovanjem na križnom putu u 15 sati i osobnom pobožnošću uzdigli su svoje duše Gospodinu, raspetom i poniženom, kako bi se što više subličili njemu, koji nam je na konkretan način pokazao što znači ljubiti brata čovjeka.