Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Godišnje župno klanjanje

U srijedu, 13. rujna, iznimno ove godine na taj dan (jer Rane sv. Franje “padaju na nedjelju”) održano je godišnje župno klanjanje u našoj Župi.

Nakon svečanog izlaganja Presvetog, župnik je vodio prvi sat klanjanja, a tijekom cijeloga dana molili smo po sljedećim molitvenim nakanama:

8.00 – 9.00: za sve napuštene i usamljene župljane te za sve zarobljene raznim

ovisnostima

9.00 – 10.00: za Svetoga Oca, Zagrebačku nadbiskupiju i Nadbiskupa

10.00 – 11.00: za sve OŠ, SŠ i fakultete na području župe: učenike i osoblje

11.00 – 12.00: za sve mlake i udaljene vjernike u našoj Župi

12.00 – 13.00: za sve dobročinitelje Župe, Bazilike i svetišta

13.00 – 14.00: za sve starije i nemoćne te osoblje u domovima sveti Josip i sveti

Maksimilijan

14.00 – 15.00: za svo medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama Sveti Duh i Klinici

za tumore i drugim zdravstvenim institucijama na teritoriju Župe

15.00 – 16.00: za sve naše fratre u Redu, Provinciji i Samostanu te za postojeća i nova

duhovna zvanja

16.00 – 17.00: za sve obitelji, posebno one u krizi

17.00 – 18.00: sat zahvaljivanja na svemu što Gospodin čini po našoj Župi u Gradu i

Domovini

U 18.00 sati uslijedio je blagoslov s Presvetim, a nakon njega krunica i sveta misa.

Zahvaljujemo svima koji su prijavili za dežurstvo pred Presvetim, posebno članovima Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća, obiteljskoj zajednici “Amoris Laetitia” te Frami i Bratstvu sv. Franje.