Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Karitativno-misijska zajednica

Članovi karitativno-misijske zajednice organiziraju sav karitativni program Župe i Svetišta, vode brojne prigodne akcije čije priloge upućuju potrebitim obiteljima naše Župe i šire, te su aktivno uključeni u angažman Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Mjesto susreta:

Prostorije Caritasa u Domu svetog Antuna (na katu)

Vrijeme susreta:

po dogovoru

Voditelji:

fra Vladimir Vidović i Anastazija Peraić Raguž