Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Nedjelja Krista Kralja

Kraljevstvo Božje

Današnjom nedjeljom završava liturgijska godina i zbog toga nam Crkva stavlja liturgijska čitanja koja ističu srž Kristova navještaja. U centru Kristova naviještanja jest Kraljevstvo Božje. Kraljevanje je u našem vremenu pojam koji je po sebi udaljen od konkretnog života ljudi jer su današnje države većinom uređene kao parlamentarne države. Stoga nam se pojam kraljevstvo može činiti kao nešto daleko od nas, kao nešto što je davno bilo i prošlo. Unatoč tomu, svatko od nas može sebi predočiti jedno ovozemaljsko kraljevstvo i njegovu strukturalnu uređenost. Međutim, Kraljevstvo Božje drugačija je stvarnost od onoga što možemo zamisliti ili s nečime usporediti. Isus u razgovoru sa Pilatom napominje: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta“, čime isključuje ovozemaljske opise i udaljuje Kraljevstvo Božje od nekog primjera ovozemaljskog kraljevstva.

Što je onda Kraljevstvo Božje? U kakvo smo mi to kraljevstvo pozvani? Kraljevstvo Božje nije mjesto, ono je događaj koji se događa. Događa se u Isusu Kristu koji je Kralj toga kraljevstva. Krist nije obični kralj, on je Kralj svega stvorenoga. Svojim rođenjem i životom na zemlji, svojom mukom, smrću i uskrsnućem Krist je postao blizak čovjeku i time mu približio i ponudio stanje vječnoga života. Kraljevstvo Božje ostvaruje se u Isusu Kristu koji je Alfa i Omega, početak i svršetak. Izraelski narod očekivao je kralja koji će doći i spasiti narod, koji će narodu donijeti mir i blagostanje. Takav kralj nedvojbeno je vezan uz ovozemaljsko kraljevstvo i očekivan je kao takav. Isus donosi sasvim drugačiji pogled na svoje kraljevstvo, koje nije onakvo kakvo su Izraelci zamišljali i očekivali. Ono stoga nije to kraljevstvo koje oni trebaju i nekome tko je tako razmišljao teško je bilo prihvatiti Kraljevstvo Božje i Isusov navještaj. Kraljevstvo njegovo je vječno, nema mu kraja i neće prestati. Sva ovozemaljska kraljevstva imala su svoj početak ali i svoj kraj, ali Isusovom kraljevstvu neće biti kraja.

U prvom čitanju iz knjige proroka Daniela uočavamo dolazak Sina Čovječjega, koji dolazi u slavi. Njemu će biti sve predano i svi će njemu služiti. Ovdje uočavamo slavu i moć kakvu ima samo Krist kralj, jer njemu će svi služiti. On je apsolutan Svevladar. Ovdje pronalazimo neograničenost takvog kraljevstva koje nikada propasti neće.

U drugom čitanju iz knjige Otkrivenja čitamo da je Isus Krist vladar nad kraljevima zemaljskim. To je jedna od osobina kojom se opisuje Krist kao Pomazanik, kao kralj. Isus nas je učinio dionicima svoga kraljevstva kada nas je otkupio od grijeha svojom krvi. Učinio nas je kraljevstvom i svećenicima Bogu i Ocu svojemu. Time smo postali dionici Božanske naravi i dionici Kraljevstva Božjega.

Evanđeoski odlomak donosi nam neke odrednice Kraljevstva Božjega. U raspravi između Isusa i Pilata, Isus nam nagovještava kakvo je to Kraljevstvo. Isus opovrgava da je njegovo kraljevstvo od ovoga svijeta kada kaže kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Isus potvrđuje da je Kralj, ali kraljevstvo njegovo nije od ovoga svijeta. On ne može sebe zanijekati, on je Istina. Potvrđuje Pilatu da je on kralj iako Pilat zasigurno nije bio u mogućnosti shvatiti kakvo bi to bilo kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta. Na posljetku budimo svjesni da smo svi Kristovom zaslugom postali kraljevsko svećenstvo, pripadnici kraljevske loze.

fra Josip Petonjić

Čitanja:

  • Dn 7, 13-14
  • Ps 93
  • Otk 1, 5-8
  • Iv 18, 33b-37