Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Proslava Antunova u Zagrebu na Svetom Duhu

U četvrtak, 13. lipnja, od jutarnjih sati mnoštvo vjernika došlo je u našu župnu crkvu na proslavu blagdana Sveca svega svijeta, sv. Antuna Padovanskog. Prva sveta misa u 6 sati bila je lijepo posjećena štovateljima sv. Antuna. Kroz dan je bilo ukupno 9 svetih misa. Euharistijska slavlja su predslavili svećenici iz našega Samostana.

Svečanu euharistiju u 19 sati predvodio je kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. U koncelebraciji je bilo petnaestak svećenika. S nama su slavila i naša braća iz Slovenske provincije. U 18 sati je bio blagoslov djece i ljiljana. Prostor ispred crkve bio je prepun male djece i njihovih roditelja.

Na blagdan sv. Antuna podijeljeno je 10.300 pričesti. Cijeli dan mnoštvo vjernika hodočasnika susrelo se s Isusom u relikviji sv. Antuna. Zahvaljujemo Bogu na lijepom danu. Zahvaljujemo župljanima i hodočasnicima na molitvi, žrtvi i svakom daru. Zahvaljujemo svim vjernicima koji su pomogli oko proslave Antunova. Dobri Bog neka svima obilno uzvrati.