Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Misijska nedjelja

Misijska nedjelja koju smo proslavili 20. listopada i ove je godine potaknula članove Misijsko–Karitativne zajednice koji su pripremili prodajnu izložbu za potrebe misija. Članovi FSR-a i Franjevačke mladeži su imali tradicionalnu prodaju kolača tako da je u prijepodnevnim satima naša vjeronaučna dvorana oživjela ljudima koji su željeli sudjelovati u skupljanju pomoći za misije i misionare. Dok svima zahvaljujem na trudu i sudjelovanju sve potičem da se mole za one koji Boga traže i primaju po djelovanju naših misionara.