Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Tribina s katehezom za odrasle na Svetom Duhu – sakrament pokore i pomirenja

U ponedjeljak, 10. ožujka 2014. godine, u dvorani svetoga Franje na Svetom Duhu u Zagrebu održana je Tribina s katehezom za odrasle pod nazivom Sakrament pokore i pomirenja. Voditelj tribine je prof. dr. fra Ivan Karlić.

U uvodnom dijelu kateheze bilo je govora o ograničenosti čovjeka i njegovoj grješnosti. Stoga i postoji potreba stalnoga vraćanja u Očev zagrljaj. Svima je potrebno oproštenje grijeha koje se događa u sakramentu pokore i pomirenja. Dr. Karlić je naglasio promjene koje je sakrament pomirenja doživio kroz povijest što se najbolje vidi kroz različite nazive: ispovijed, pokora, sakrament obraćenja, sakrament pomirenja. Potom je objašnjeno biblijsko utemeljenje ovoga sakramenta koji se kao i drugi veže uz osobu Isusa Krista. Iako se i u Starom zavjetu govori o milosrdnom Bogu, ovaj sakrament je ipak sakrament Novoga zavjeta. Fra Ivan je naveo više biblijskih mjesta koja govore o ovom sakramentu. U nastavku kateheze napravljen je povijesni pregled razvoja sakramenta od prvih vremena Crkve u kojima je postojala praksa javne pokore, preko srednjeg vijeka u kojem su se dogodile promjene u poimanju samog sakramenta do Lutherove reforme kojom se odbacuje sakrament pomirenja. Crkva je na izazove reformacije odgovorila dekretom O sakramentu pokore na Tridentskom saboru. Povijesni pregled završen je spominjanjem poznatog spisa O pokori isusovačkog kardinala Roberta Belarmina.

Nastavljajući govor o sakramentu pomirenja, dr. Karlić je istaknuo bitne sadržaje samoga sakramenta i objasnio ih. Pokajanje, ispovijedanje grijeha, zadovoljština ili pokora i odrješenje određuju sadržaj ovog sakramenta. Svrha ovog sakramenta je pomirenje s Bogom i s ljudima, sa samim sobom i sa svim stvorenjem. Sakrament pomirenja pomiruje nas također i sa Crkvom. Govoreći o služitelju sakramenta pomirenja, dr. Karlić je istaknuo da ispovjednik nije gospodar već službenik Božjeg praštanja. On se obvezuje čuvati ispovjednu tajnu koja se zove sakramentalni pečat. I ovaj sakrament kao i svi drugi ima i materiju formu. Materiju sakramenta predstavljaju grijesi, a formu riječi odrješenja.

U nastavku kateheze fra Ivan je progovorio o različitim načinima slavljenja ovog sakramenta. U tom kontekstu bilo je govora i o oprostima – otpuštanjem pred Bogom vremenite kazne za grijehe kojih je krivica već izbrisana (KKC 1471). Dr. Karlić je posvetio pravljenju razlike između sakramenta pomirenja i psihoterapije. Pomirenje nije prvenstveno psihološki čin koji bi samo oslobađao od tereta osjećaja krivnje. Sakrament pomirenja je mjesto cjelovitog čovjekova ozdravljenja. Ovaj sakrament nije samo duhovni razgovor već mjesto susreta čovjeka grješnika i milosrdnoga Boga. U samom zaključku bilo je govora i o ekumenskoj problematici koja se očituje u protestantskom dovođenju u pitanje sakramenta i drukčijeg načina slavljenja sakramenta u pravoslavnim crkvama. Na samom kraju naglašeno je da Bog prema ljudima gradi mostove pomirenja i nudi čovjeku da se obrati, preobrazi i postane sličniji Isusu Kristu.

Prof. Karlić je na samom kraju kateheze najavio temu sljedeće tribine: Sakrament bolesničkog pomazanja koja će se održati 14. travnja 2014. godine na istome mjestu.

fra Milan Gelo