Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Predstavljanje krizmanika

Na treću adventsku nedjelju na dječjoj misi u 9:15 sati predstavljeni su naši kandidati za primanje sakramenta svete krizme. Kandidati su sudjelovali u liturgiji riječi i zajedno s vjernicima molili za darove Duha Svetoga koji će ih, primanjem sakramenta potvrde, učvrstiti na putu vjere.