Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Sakrament sv. Prve pričesti

U nedjelju, 14. svibnja 2017., za vrijeme euharistijskoga slavlja u 10.30 sati, koje je predslavio župnik fra Martin Jaković, 172 dječaka i djevojčica (polaznika osnovnih škola Pavleka Miškine, Ivana Cankara i Medvedgrad) pristupili su sakramentu sv. Prve pričesti. Na samome početku prvopričesnici su pjevali “Naša srca vatrom gore”, roditelji su sudjelovali u službi riječi i prinosu darova, a poslije pričesti svi su zajedno izrekli recitaciju Isusu prisutnom u hostiji.