Skip to content

Bazilika sv. Antuna Padovanskoga

SVETI DUH, ZAGREB

Izvršena primopredaja i uvođenje u službu u župi svetog Antuna Padovanskog i svetog Maksimilijana Kolbea

Dana 29. lipnja izvršena je primopredaja župe između dosadašnjeg župnika fra Martina Jakovića i novoimenovanog župnika fra Roka Bedalova u nazočnosti biskupijskog ekonoma prečasnog Konrada Žižeka, bilježnika gornjogradskog dekanata (v.d. dekana) i župnika župe sv. Kvirina iz Zagreba Vladimira Kerečenija te četvorice vijećnika (dvojica za župu svetog Antuna i dvojica za župu sv. Maksimilijana) te župnog vikara fra Ivana M. Lotara.

Uvođenje u službu učinjeno je na euharistijskom slavlju u 10.30 sati koje je predslavio preč. Žižek u nedjelju 1. srpnja. Riječima podrške izrazio je dobrodošlicu novom župniku i njegovim vikarima te ih potaknuo na zauzeti angažman u radu s vjernicima, a vjernike je ohrabrio na svesrdno prihvaćanje novog pastoralnog tima kako bi zajedno izgrađivali zagrebačku, ali i sveopću Crkvu na dobro sviju. Fra Martinu je zahvalio na dosadašnjem, dvanaestogodišnjem angažmanu te poželio obilje plodova u Splitu, kamo je fra Martin premješten. Neka nam je svima blagoslovljen rad na njivi Gospodnjoj!